www.27111.com

您的位置:>>科思创原拜耳水性聚氨酯

产物展现

单组分塑料漆

 • Bayhydrol A 2470

  水性羟基聚丙烯酸分散体

 • Bayhydrol A 2601

  水性露羟基聚丙烯酸酯分散体

 • www.887700.com

  Bayhydrol U 241

  聚酯聚氨酯分散体

 • Bayhydrol U XP 2750