www.9927.com

您的位置:>>手感助剂

产物展现

手感助剂-PU弹性粉

 • ACURE D 820 是改性聚氨酯弹性粉,不露传统的哑光剂如哑光粉和蜡。

 • Acure D MV

  Acure D MV 是改性聚氨酯弹性粉,不露传统的哑光剂如哑光粉和蜡。

 • ACURE D T

  ACURE D T 是聚碳酸酯改性聚氨酯弹性粉,可用于水性和溶剂型系统,不露传统的哑光剂如哑光粉和蜡。

 • Acure D 87

  产物概述 CURE D 87 是改性聚氨酯弹性粉,不露传统的哑光剂如哑光粉和蜡。

  www.9927.com
 • Acure D 30F

  Acure D 30F 是改性聚氨酯弹性粉,不露传统的哑光剂如哑光粉和蜡。

www.35222.com